menubutton
trigger

SKIVE

SKIVE

SKULPTURGUIDEN

SKIVE

- Skive Kommunes vejviser til kunsten i det fri

Skulpturlandsby Selde 2/7

 • MARKERINGSANORDNING, Henrik Menné

  År?

  - v/Sti fra Furvej 12 til Floutrupvej 7, Selde

   

  På en forladt grund i landsbyen Selde står en maskine og gentager en langsom bevægelse. En trebenet struktur med en krop som et stort metallisk insekt der skræver over en marksten, som er genstand for dens opmærksomhed. Omtrent hvert tiende minut hugger maskinen sin fastgjorte mejsel i stenen med et tydeligt Kling!  Der er på en gang noget ildevarslende og noget indbydende over maskinen på grunden. Den forekommer både sympatisk og tillidsvækkende i sit utrættelige arbejde med stenen, og samtidig ligner den en udsending fra en fjern planet som har til opgave at afmærke udvalgte steder.   For kunstneren Henrik Menné, der er maskinens ophavsmand, består størstedelen af hans værkproduktion af maskinlignende konstruktioner eller apparater som enten tilføjer eller fjerner materiale. Mens nogle maskiner sliber eller ætser, bygger andre fantastiske former af voks eller tørret lim. Ofte er der tale om værker der arbejder langsomt, og maskiner som således ikke yder på niveau med, hvad man normalt forventer af en maskine. Med sin repeterende bevægelse producerer maskinen et spor, et aftryk, en markering, som peger på tiden som en evig omskaber.  Markeringsanordning er titlen på værket i Selde. Det lyder tørt og faktuelt med et anstrøg af videnskabelig objektivitet, men titlen siger intet om, hvad maskinen markerer eller hvorfor. Markerer den af egen drift, eller er den en udsending med en opgave at udføre? Som en robot fra en fjern galakse der udvælger potentielle mål for kolonisering, eller som et dyr der afmærker sit territorium, afsætter den et spor i en landsby nord for Skive.  Maskinen har god tid. I et helt år vil den stå på grunden og hugge i stenen, når vejret tillader det. Med solen som eneste drivkraft kan den foretage sin markering og flyttes, når opgaven er udført. Det præcise udkomme af ›markeringen‹ kender ingen. Om det bliver en fordybning, en linje eller om resultatet bliver at markstenen flækker, er nu uden for kunstnerens kontrol. På samme måde forholder det sig med de af Mennés maskiner, der tilføjer materiale. Også her spiller det maskinelle element som normalt garanterer præcision og forudsigelighed, en noget anden rolle. Fra at være ordremodtager bliver maskinen i Mennés værker en slags tilfældighedsproducent, og det er især i spændet mellem kontrol og tilfældighed at Mennés interesse ligger. Det gådefulde, selvberoende udtryk, som værket set på afstand har, kontrasteres af den åbenhed der møder en, når man træder nærmere. Maskinens krop er nemlig forsynet

  Henrik Menné Proces, tilfældighed og kontrol er nogle af omdrejningspunkterne i mit arbejde, som ofte kommer til udtryk i bevægelige og procesorienterede skulpturer. Størstedelen af min værkproduktion består af maskinlignende konstruktioner eller apparater, som er sat til at arbejde i udstillingsrummet. Mange af skulpturerne har karakter af naturvidenskabelige forsøg og er under forandring i udstillingsperioden.  Systemerne hvori processerne finder sted, er ofte selvrefererende, men påvirkes samtidig af omgivelserne og er åbne overfor forandringer såsom temperatur, luftfugtighed og vind. Den fysiske konteksts ustabilitet er med til at forårsage marginale variationer i de former som kommer ud af processen. Den integrerede low-tech og analoge karakter i værkerne synliggør det princip som hver enkelt skulptur er organiseret ud fra.

  med ruder, bag hvilke selve maskineriet er blotlagt for nysgerrige blikke.  At Markeringsanordning hugger i sten, og tilmed med Henrik Mennés egen mejsel, sender en utvetydig hilsen til en klassisk billedhuggertradition med et distanceret take på kunstnerrollen. Men med sit flertydige udtryk og sin robotagtige skikkelse formår værket at række ud over en blot og bar klassisk reference og i stedet favne en udstrakt tid, der indkapsler historien, nuet og fremtiden – et kontinuum i en perfekt cirkel. Når der ikke længere lever mennesker i Selde, når mange kulturer har afløst hinanden, når alt andet er borte, vil tegningen i stenen stadig stå.

 • Find på kort

>

>