menubutton
trigger

SKIVE

SKIVE

SKULPTURGUIDEN

SKIVE

- Skive Kommunes vejviser til kunsten i det fri

Skulpturlandsby Selde 3/7

 • SKULPTURSAMLING, Jørgen Carlo Larsen

  2015

  - v/Jungetvej 1, Selde

   

  Når jeg arbejder med installationer er det vigtigt for mig at være opmærksom på, så vidt det er muligt, alt.  Alle former for referencer, der kan knyttes til arbejdet: Kontekstuelle, kunsthistoriske, formmæssige osv. Udgangspunktet for mange af mine skulpturelle arbejder er noget jeg har set, i det man kan kalde »virkeligheden«. Det kan være måden en person har valgt at løse et eller andet problem på, med nogle elementer der  umiddelbart har været inden for rækkevidde. Et klassisk eksempel er hvordan man  markerer et område, der gerne skal friholdes for parkering. Her er det meget almindeligt at bruge  møbler. Møbler der placeres i fortovskanten, på række, eller forbundet med andre forhåndenværende materialer, bliver til et aflæseligt udsagn: »Nå, her skal jeg nok ikke parkere«.  Det bliver også en interessant abstrakt historie. En kommode kan transformeres til et påbudsskilt osv. Det bliver en skulpturel oplevelse, en slags tilfældighedsskulptur. Tilfældigheder er et vigtigt element i mit skulpturarbejde. Det er »virkeligheden« der trænger sig på.

  Jeg har valgt et sted i udkanten af byen, op mod sportshallen. Her er en temmelig stor græsplæne,  hvor græsset omhyggeligt holdes i en højde på ca. 5 cm. Det er vedtaget at denne højde er den rigtige for en græsplæne. Ned mod vejen står tre skulpturelle elementer: 1) Et falmet skilt der viser hen til sportshallen. 2) Et elskab. 3) En brandhane. Tre elementer der ikke umiddelbart har noget med hinanden at gøre, men som her er anbragt ved siden af hinanden.  De er ikke udformet i forhold til hinanden, placeringen er lidt tilfældig. Men de bliver meget tydelige på den store grønne flade. Elementer af denne slags findes alle steder i Selde og andre byer. Ude og inde. Disse tilfældige elementer kan undertiden blive til nogle interessante billeder. Nogle uventede møder. Selv den mest planlagte by har disse objekter,som ikke umiddelbart er planlagt.

   Jeg har mange fotografier af den slags  »forstyrrelser« og »tilfædigheder«. Ønsket om orden og helhed kommer til kort, mange steder, når disse elementer dukker op. Jeg har valgt at min skulpturgruppe skal bestå af ni skulpturer. De tre som står der i forvejen, og seks nye, i rækker bag ved. Alle seks tilføjelser har udgangspunkt i nogle af mine fotografier.    De tre skulpturer på plænen i Selde er blevet til en familie på ni.

   

 • Find på kort

>

>